Coronavirus – Fysio Activ – Houten

Coronavirus

Coronavirus

Op 30-04-2020 heeft de beroepsgroep fysiotherapie groen licht gekregen van het RIVM en VWS om de zorg stapsgewijs op te schalen.

Dit gebeurt volgens een stappenplan met strikte maatregelen qua hygiëne en social distancing.

Belangrijk is het om te realiseren dat de praktijken mogen opschalen en niet gelijk volledig mogen openen. Hierbij moet de therapeut de afweging maken of fysiek behandelen noodzakelijk is. De regel blijft dat als er op afstand behandeld kan worden, dit ook moet gebeuren. Wel kan er bv een fysiek onderzoek plaats vinden waarna een online behandeltraject wordt ingezet.

Ook mag u of mensen in uw huishouden geen van de volgende verschijnselen vertonen:

Bent u of iemand in uw huishouden in de laatste 14 dagen positief getest op het nieuwe COVID-19 virus?

Als u één van deze vragen met JA moet beantwoorden dan kan er niet behandeld worden in de praktijk. De behandeling zal in dat geval bij u thuis plaats moeten vinden waarbij ik Persoonlijke Beschermings Middelen draag.

De inrichting en protocollen in de praktijk zijn aangepast om 1,5 meter distancing en gepaste hygiëne te kunnen waarborgen. Dit houdt ook in dat ik 1,5 meter afstand zal houden totdat ik de PBM draag.

Als u fysiotherapeutische behandeling nodig heeft neem dan contact op met de praktijk en dan bespreken we de beste opties voor u.

Met vriendelijke groet,

Bram Hulleman